Algemeen grunneger dainst, jubileum

Gepubliceerd op 15 september 2015 | door Jan Glas

0

Zondag 20 september jubileumdienst 35 jaar Grunneger dainst in Kloosterkapel van Sibrandahus onder Dokkum

1980 – 2015: 35 jaar Grunneger dainst

In het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw werd in het toen pas gerestaureerde kerkje van Sijbrandahuis onder de rook van Dokkum, voor het eerst een Groningstalige kerkdienst (Grunneger dainst) gehouden. De belangstelling daarvoor bleek hartverwarmend; het oude godshuis zat die avond vol met Groningers en Friese Friezen. Dat vormde de aanleiding om er een jaarlijkse traditie van te maken en werd de derde zondag van september de vaste datum. Aanvankelijk gingen de predikanten Oldenhuis en Struif gezamenlijk in deze dienst voor: de één verzorgde de liturgie, de ander hield de preek. Later is uit praktische overweging besloten om beurtelings de diensten te gaan leiden omdat ds. Oldenhuis inmiddels was verhuisd naar Coevorden.

Beide predikanten zijn inmiddels met emeritaat maar gaan nog altijd om de beurt voor in de Grunneger dainsten.

Zondag 20 september a.s. om 19.00 uur wordt het 35 jarig jubileum herdacht. Voorganger zal zijn ds. E.J. Struif uit Oosterwolde. Jetze Boersma bespeelt zoals altijd het orgel. Alex Bouma, de vrijetijdskoster, zorgt zoals ook altijd voor het luiden van de klok. Na afloop staat Joke de Vries met de koffie klaar en een plak Grunneger kouk en kan men nog even met elkaar (in de moedertaal babbelen. Jappie en Rennie Kramer uit Damwoude verzorgen de voorbereiding van de dienst.

Na 35 jaar heeft deze Groninger dienst in Sijbrandahuis zich een eigen plekje weten te verwerven.

We hopen dat deze traditie nog jaren wordt voortgezet.

Iedereen is van harte welkom om dit jubileum bij te wonen.

Tags: , ,Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 + 14 =

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten