Wie zijn wij

Wij zijn Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), sinds 1 januari 2018 een samenvoeging van het Bureau Groninger Taal en Cultuur en het Huis van de Groninger Cultuur. Beide organisaties zijn vanaf 1 januari 2017 een nauwe samenwerking aangegaan. De komende tijd krijgt de nieuwe organisatie een duidelijke vorm en dit zal resulteren in het opzetten, onderzoeken en uitwerken van gezamenlijke projecten op het gebied van het Gronings. Op Webloug wordt u op de hoogte gehouden van de projecten die we de komende tijd gezamenlijk gaan uitvoeren. CGCT is ook te volgen op Facebook en Twitter.

Over Bureau Groninger Taal en Cultuur

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) is een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen. Het Bureau houdt zich voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek naar het Gronings en de streektaalgebonden cultuur in heden en verleden. Daarnaast probeert het Bureau de belangstelling voor het Gronings te vergroten en vervult de rol van vraagbaak voor zaken met betrekking tot deze taal.

Over Huis van de Groninger Cultuur

Het Huis van de Groninger Cultuur fungeert als kennis- en adviescentrum op het gebied van Groninger cultuur (taal, geschiedenis, kunstzinnige uitingen en gewoonten en gebruiken). Het Huis adviseert, informeert en ondersteunt organisaties, particulieren en overheden die een bijdrage leveren aan het bevorderen, ontwikkelen en verspreiden van de Groninger taal en cultuur.


Reacties zijn gesloten

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten