Column column jan glas

Gepubliceerd op 25 maart 2015 | door Jan Glas

2

’t Geduld is op’ column van Jan Glas

t Geduld is op

Dij oavend ien meert zit ik haildaal kloar veur n tv-pergrammoa op onze regionoale omroep. t Zel over t Grunnegs goan! Presentatrice is ien t koader van ‘Meertmoand streektoalmoand’ deur de redaksie dudelk mit n missie op pad stuurd: Ze mot oetzuiken wanneer we der nou ais n keer van òf binnen, van dat Grunnegs. Zo wordt t nait letterlek brocht vanzulf, mor t is dudelk de teneur.

t Geduld roakt n beetje op, leste tied bie de regionoale omroep. Krap n moand leden werden baaide winnoars van n streektoalpries ook al deur n journalist ien houk dreven: wanneer t nou ais oflopen was mit dat Grunnegs! Of ze dat even zeggen konden. Ze hemmen, om de laive vrede, toun mor n schatten doan. Over 30 joar is t oflopen, gokten ze. Dat wordt din toch nog n haile tied deurbieten, terwiel dat t geduld op is. Harregat, niks aan, zo’n antwoord.

Vanoavend is onze presentatrice op bezuik bie n bekende Grunneger zanger: Woarom zingt n zanger dij ien Nederland geboren is ien vredesnoam ien t Grunnegs en nait ien t Engels bieveurbeeld, wat toch veul meer veur de hand ligt. Dat wil ze waiten, haildaal omdat t Grunnegs n oflopende zoak is ja. Mit zichtboare tegenzin legt de sympatieke zanger veur de zoveulste moal vrundelk oet hou of dat ien nkander stekt. t Riedeltje kin e onderhand smui opdreunen. Hai zol t vanzulf veul laiver over de muziek hemmen willen, over ienhold en nait aal over vörm. Dat de keuze van toal nog niks zegt over kwaliteit, dat toal n middel is en nait t doel. Mor doarover is t lasteg proaten as bie de andere partij t geduld mit t Grunnegs zo stoaregaan op is.

Din mor richten streektoalfunktionoares! Dij staait ter al haildaal kloar veur. Eerst is t nog n hail gehinneweer over toalkeuze. n Beetje presentatrice kin vanzulf de vroagen nait ien t Grunnegs stellen, dat snapt elke haalve zool.
Hou mot dat nou toch! Hai, wat ja lasteg! t Zel vanzulf ongemakkelk wezen, Nederlands en Grunnegs deur nkander. Oetindelk wordt knup deurhakt: ze monnen t der mor op woagen. De ain Nederlands, de ander Grunnegs. Of streektoalfunktionoares zeggen kin wanneer we der vanof binnen, van t Grunnegs. Nee, ze kin nait zeggen wanneer t oflopen is, wel hou t ter op t heden veur staait. Ja, toun waren ze vanzulf snel oetproat. Wel het doar nou nog t geduld veur.

t Pergrammoa indegt mit n Grunneger les op n schoul. Nou wordt t nog wel even guteg, presentatrice gaait zomor tussen de leerlingen zitten en dut gewoon mit mit de Grunneger les! Of zai meschain wait wat n kledderpuut is, vragt ze aan ain van de leerlingen. Kiek, en zo gaait t onbedould toch nog even over ienhold.
Ain van de leerlingen viendt dat de Grunnegers heur, net as ale anderstoalegen ien Nederland, aanpazen monnen: gewoon Nederlands proaten dus. Bie heur is t geduld kennelk ook schoon op.

Tags: , ,2 Responses to ’t Geduld is op’ column van Jan Glas

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × 1 =

Terug naar boven ↑
  • Literatuur activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten