Algemeen Vlag

Gepubliceerd op 7 december 2016 | door Jan Glas

0

Samenwerking Bureau Groninger Taal en Cultuur en Huis van de Groninger Cultuur krijgt duidelijke vorm

Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) en het Huis van de Groninger Cultuur (HGC) zullen op verzoek van de Provincie Groningen in de komende jaren nauwer gaan samenwerken. Dit zal resulteren in het opzetten, onderzoeken en uitwerken van gezamenlijke projecten op het terrein van het Gronings. De samenwerking wordt voorbereid door Léon Boer. De functie van streektaalfunctionaris wordt voorlopig niet ingevuld.

Voorbereiding door Léon Boer
Om de samenwerking tussen Bureau en Huis zo goed mogelijk te laten verlopen wordt drs. Léon Boer aangesteld als projectmanager. Hij gaat zich bezig houden met het inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van dit nieuwe, prestigieuze en door Provincie en Rijksuniversiteit Groningen samen gefinancierde centrum voor het Gronings en de Groninger identiteit. Door zijn specifieke achtergrond als regionaal historicus, en door zijn ruime ambtelijke en politieke ervaring is Léon Boer de juiste persoon om de algemene coördinatie op zich te nemen. Boer is bereid gevonden de overstap te maken van het Sustainable Society speerpunt-team van de Rijksuniversiteit Groningen naar het Bureau Groninger Taal en Cultuur.

Voorlopig geen streektaalfunctionaris
De afgelopen periode is duidelijk geworden dat om tot een goede samenwerking tussen HGC en BGTC te komen een organisatorische verschuiving noodzakelijk is. Om deze reden is besloten de functie van streektaalfunctionaris voorlopig niet structureel in te vullen. Drs. Ingeborg Nienhuis, die de functie tot eind 2016 zou vervullen, stopt per 1 januari als streektaalfunctionaris bij het BGTC. Er komt niet onmiddellijk een nieuwe streektaalfunctionaris, de bij deze functie behorende taken worden in de komende tijd op projectbasis uitgevoerd. De afgelopen periode heeft Nienhuis gewerkt aan verschillende projecten gericht op het Gronings.

Tags: ,Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × een =

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten