Algemeen Woordenboek

Gepubliceerd op 8 mei 2017 | door Jan Glas

0

Praat op 20 mei mee over het nieuwe Groninger Woordenboek

Het Gronings krijgt een nieuw woordenboek!

Graag nodigen wij u uit voor de startbijeenkomst Groninger Woordenboek nieuwe stijl op 20 mei a.s. Laat u informeren en praat mee. Gespreksleider tijdens deze dag is schrijver/taaladviseur Wim Daniëls. Hans Gerritsen zal de dagvoorzitter zijn. Meld u uiterlijk 13 mei aan via: info@huisvandegroningercultuur.nl

De belangstelling voor het Gronings is groot, maar tezelfdertijd is onduidelijk wat nu verstaan moet worden onder ‘het Gronings’. Taal verschilt per regio, verandert met de generaties en wordt van persoon tot persoon anders gebruikt.

Het Huis van de Groninger Cultuur (met als taak het stimuleren en promoten van het Gronings) en het Bureau Groninger Taal en Cultuur (verbonden aan de RUG, dus primair gericht op wetenschappelijk onderzoek) slaan de handen ineen om te komen tot een nieuw Groninger woordenboek. Dat wordt een toegankelijke inventarisatie van het hedendaagse gesproken Gronings, dat ook als handvat voor – toekomstige – gebruikers kan dienen. Een dergelijk ambitieus project kent, los van de beperkingen in tijd en finan- ciën, tal van dilemma’s, dus gelukkig ook voldoende uitdagingen.

Over een aantal uitgangspunten lijkt in grote lijnen overeenstemming te bestaan: het nieuwe woordenboek wordt in eerste instantie digitaal, de gebruikersrichting is om te beginnen NL-GR en het zwaartepunt van de werkzaamheden zal de registratie van het tegenwoordig gesproken Gronings zijn. Daarmee biedt het nieuwe woordenboek meteen al meerwaarde op de al verschenen Groninger woordenboeken, niet in de laatste plaats ook omdat in deze lexicons de inhoud van hun voorgangers direct of indirect is verwerkt.

Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe woordenboekproject is de ontwikkeling van een onderzoeksmethodiek, waarmee gesproken Gronings geregistreerd kan worden (crowdsourcing door middel van apps etc.). Secundair worden bestaande tekstverzamelingen gebruikt en voor het publiek ontsloten, mede om taalveranderingen in de afgelopen halve eeuw te kunnen analyseren en registreren.

Het welslagen van een dergelijk omvangrijk project valt en staat bij de inbreng en betrokkenheid van het publiek. Wij nodigen u dan ook graag uit voor de startbijeenkomst op 20 mei aanstaande.

Een aantal deskundige en geïnteresseerde sprekers zal daar aandacht besteden aan specifieke aspecten en de (on)mogelijkheden van het maken van het soort woordenboek dat ons voor ogen staat. Het programma is als volgt:

10.00 Inloop
10:30-10:45 Wim Daniëls: opening
10:45-11:00 Goffe Jensma: inleiding, aard opzet van het nieuwe woordenboek
11:00-12:00 Nicoline van der Sijs: publieksbetrokkenheid bij woordenboek maken
12:00-13:00 Lunch
13.00-13:45 Veronique de Tier: standaard en variatie | gesproken of geschreven taal
13:45-14:30 Nanna Hilton: digitale mogelijkheden
14:30-14:45 Pauze
14.45-15:30 Christopher Bergmann: het Gronings – spreektaal, schrijftaal, spelling
15:30-16:00 Plenaire discussie, samenvattend slotwoord door Goffe Jensma

Locatie: Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen.

We laten ons niet alleen graag informeren door de sprekers, maar ook door u als publiek. Tijdens de dag, onder voorzitterschap van Hans Gerritsen, is er volop gelegenheid voor interactie om te komen tot waardevolle inzichten die ons verder kunnen brengen. Na de afzonderlijke korte lezingen is er steeds ruimte voor vragen en discussie; de dag wordt ook afgesloten met een plenaire publieksdiscussie. Als gespreksleider treedt Wim Daniëls op.

Wij zouden uw aanwezigheid en inbreng zeer op prijs stellen. Indien u gebruik wilt maken van deze uitnodiging, dan ontvangen wij graag uw aanmelding uiterijk 13 mei op het volgende adres: info@huisvandegroningercultuur.nl

Tags:Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − 14 =

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten