Column Hindry Schoonhoven, column

Gepubliceerd op 10 oktober 2016 | door Webloug

0

‘Pindekees’ column van Hindry Schoonhoven

Pindekees

t Is nooit klinisch vaststeld mor k verdenk miezulf van n lichte, deurgoans onschuldege en zulfs nuttege moate van autisme. Zo kin k mor min over regels doar n bult oetzunderns op binnen. Wat dat aangaait haar k beter gain ambtenoar worden kind en al haildaal gain docent Grunneger toal.

Wie waarken al tiedstieden mit de òfsproak dat wie ien t Grunnegers schrieven noar t Nederlandse woordbeeld om te veurkommen dat elkenain mit n bult apostrofs ales opschrift zo as e t zegt. Aans zegd, zuver fonetisch schrieven mag nait.

Da’s n goud begun veur n consequente Grunneger spellen mor dij regel is nooit ien detail oetwaarkt. Der is nog aal n bult roemte om fonetisch te schrieven. Ik heb mie doar, binnen de grìnzen van t strafrecht en de gangboare zeden, aaltied n beetje tegen verzet. Op de òfgelopen Dag van de Grunneger Toal heb k der ¬¬¬– mit schoem op bek – wat veurbeelden van zain loaten. Zo laang as der ien woordenbouken noast hebben ook hemmen staait, appels en abbels mit ienstemmen van toalkundeg Grunnen noast nkander aan boom gruien, deuren op slöt doan worden mit n sleutel en weer open mit n sleudel en generoatie noa generoatsie groot wordt zunder dudelke regels din binnen wie nog nait kloar mit ons streektoal.

Om de nuance te bewoaren wil k hierbie aantaiken dat negenteg procent van ons geschreven toal gain problemen geft. Allain, ien n oethouk van ons netjes aangehaarkte streektoallaandschop ligt n compostbult van woorden dij elkenain min of meer t zulfde oetsprekt mor dij overaal weer aans schreven worden. Dij bult bruit al n zetje en mout oet nkander reten worden. Op vruchtboare grond van t Nederlandse woordbeeld mouten der keuzes moakt en vastlegd worden ien n nij woordenbouk.

Bie t noadenken over n minder fonetische Grunneger spellen strukel k aalgedureg over n woord. Zo zol k, nait eerder as noa riep beroad, t Nederlandse woordbeeld van twinteg kolde schutteldouken verkaizen boven twinneg kòlle schurreldouken. Om dezulfde reden zollen der ien mien hutspot daarteg wortels zitten en gain dareg worrels.

Hier kinnen je, ducht mie, wel aan wennen. Mor as zulfgediagnosticeerd autist zol k dit consequent deurvoeren willen en dat betaikent dat je woorden veraandern mouten doar nog nooit ain n probleem van moakt het. Ien n ideoale wereld zunder oetzunderns stoan der vanoavend varteg zolte herens mit pindekees op t menu. t Zel even deurbieten worden.

Tags: , ,Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negen + 5 =

Terug naar boven ↑
  • Literatuur activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten