Column Fieke Gosselaar, column

Gepubliceerd op 15 juni 2015 | door Jan Glas

0

‘Ochtendstilte’ column van Fieke Gosselaar

Ochtendstilte

Smörns mot der gainaine aan mien kop zeuren. Niks te veul zeggen, doar gaait t om. Ik heb al ais eerder verteld dat t bie mien collega’s net zo is. Wie begriepen mekoar. Wie nemen doarom rustege stoptraain woar elkenain op zien aigen stee zitten kin, laifst in stiltecoupe. ‘Moi,’ zeggen wie den en loaten nander mit rust. Pas as wie in Leeuwarden aankommen binnen, begunnen wie te proaten.
Zo gaait dat al joaren.
n Poar weken leden luip ik rusteg noar mien stee in stoptraain. ‘Moi Fieke!’ t Is n bekende woar ik eerst even over noadenken mos, moar loater bleek t n old collega te wezen dij net in Leeuwarden waark vonden haar. Hai wol net noast mie zitten goan en drok aan n verhoaltje begunnen, dou ik snel verontschuldegend zee: ‘Ik bin nait op mien best smörns. Ik proat aigenlieks nait. Dat lukt mie nait en aargens goud op reageren kin ik ook nait. Ik mot gewoon mit ogen dicht zitten. t Ligt nait aan die. Ik zit ook altied allinneg.’
‘Oh,’ zee hai en snel ging hai n stoule veur mie zitten. Hai keek zo vrolek en ik laagde mor n beetje, zo goud as ik kon. Dou wie in Leeuwarden aankwamen ging t goud. Ik was wakker, zunne begon te schienen en ik kon vroagen hou t mit hom was. n Poar doagen loater zag ik hom weer. Hai ging netjes veur mie zitten en ik was bliede dat ik op eerste dag zo dudelk west was en hai t ook begreep.
Guster haar ik net kraante opensloagen dou hai der weer aan kwam.
‘Mag ik noast die zitten?’ vroug hai en ik haar al zain dat t drok was in traain.
‘Joa, is goud,’ zee ik. Hai zee zachtjes wat tegen mie, mor ik wait nait meer wat. t Was nog te vroug om verhoalen te ontholden. Doarnoa pakte ik mien kraante weer op en hai zee rest van raaize gain woord meer. Ik dee mien ogen dicht en hai zat rusteg wat aans te lezen. Langzoam was ik wakker worden dou wie in Leeuwarden aankwamen.
‘Ik bin zotterdag net in stilte-retraite west in Zandeweer,’ zee hai. ‘Wel biezunder hur, net as in n stiltecoupe.’

Tags: , ,Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 − 15 =

Terug naar boven ↑
  • Literatuur activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten