Algemeen Provincie Groningen

Gepubliceerd op 6 februari 2018 | door Jan Glas

0

Nieuwe rondes Incidenteel Cultuurbudget van de Provincie Groningen

De eerstvolgende rondes (6e en 7e) van het Incidenteel Cultuurbudget sluiten op 15 maart en 15 mei 2018

Met de inzet van het ICB wil de provincie Groningen regionale projecten stimuleren op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:
– participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten;
– de presentatie van het Groninger erfgoed;
– publieksbereik;
– innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
– (inter)nationale en regionale samenwerking;
– kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

U kunt vanaf nu een aanvraag indienen. De sluitingsdata voor de eerstkomende rondes zijn 15 maart en 15 mei 2018

Let op: uw project moet voldoen aan de criteria! Kijk voor een volledig overzicht van de criteria en voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget eerst op www.provinciegroningen.nl en zoek onder het kopje Subsidies, Cultuur op ‘Incidenteel Cultuurbudget’. Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevr. E. Riedel van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering, telefoonnummer 050 – 316 41 42.

Tags: , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 − 2 =

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten