Column Jan de Jong, column

Gepubliceerd op 10 februari 2016 | door Webloug

0

’n Toezeboudel’ column van Jan de Jong

n Toezeboudel

Mit waike knijen en ogen boven ien t hoar vloog k, noa òfwask van t oavendeten, mit fiets laangs stroat. Noa n moal of wat hinneweer fietsen zag k van òfstand veurdeur lös goan.
t Haart stoekte mie ien haals en k slook noar oam. Oere, heur grode bruier.
‘Zo, en nò is t òflopen.’ Hai ston braidoet ien t midden van stroat en greep mien stuur. ‘Nog ainmoal hier veur t hoes laangs en krigst n pak op dien pìns.’
Ik haar t begrepen.

Aanderdoags zag k heur aalweg bie ons veur t hoes laangs. Noa n dag of wat pien ien t lief dus k verzichteg noar heur tou.
n Bruierge zummeroavend. Wie laipen geliek aanderkaant stroat oet. Mit handen daip ien buus, op
zuik ien n toezeboudel van woorden.
Zai dovvelde mie en gniflaagde. Aal juchtern.
n Best ènde boeten t dörp zaten wie ien stilleghaid van t dreuge, maaide gras ien waal en keken noar
slovve ogen aanderkaant sloot. n Kou kloaterde, zai schotterde en pakte mien haand. Wat was t waarm.

Zo’n laif, zaacht, en nait te begriepen wichtje ien grui. n Vraauwmìnsk. Dat ons laimeneer dat ien n achternoamirreg ien nkander klaaid het. Wat zol e doar laank op vreven hemmen.

Mor nò wait k het. Serotine. n Stof dij communikoatsie ien joen kop regelt. En as ie gek binnen op n aander is joen serotine haildaal vot. Veulhaid dij der nog is kinnen ie vergelieken mit ain dij aan dwangneurose lidt. Ie willen mor ain ding. Aal bie heur of hom weden. Heur of hom zain.
Mor dat duurt nait laanger as n achttien tot vaaierntwinneg moand. Din kriegen ie t gesmiet ien de gloazen. Dat, wees der op verdocht, n reloatsie aangoan is achternoa haitied n vergizzen.

En nò kwammen wie nkander zo mor tegen. Viefteg joar loader. Wie smokten. Veur eerste moal.
Oortieken runden mie op n draf achter nkander aan deur aal houken en hörns van t lief.
Foi. t Begunde vernijs. Woarom? Woarom is t dou aiglieks niks worden?

Wie smokten nog n moal. Bie òfschaaid.
Ik keek heur laank noa. Dou zag k het, wus k het weer. Kaalverknijen.

Tags: , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier × drie =

Terug naar boven ↑
  • Literatuur activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten