Algemeen Toukomst

Gepubliceerd op 7 maart 2018 | door Jan Glas

0

Lezing over Toukomst van t Grunnegs op Dag van de Grunneger toal

Tiedens Dag van de Grunneger toal geven Marlene Bakker, Goffe Jensma en Jan Glas n lezing over de toukomst van het Grunnegs. t Gaait ook over t Gronings woordenboek Nieuwe Stijl en hou kunst en waitenschop t dialect bedould en onbedould beïenvlouden.

Marlene Bakker is zangeres en laidjesschriever. Ze gruide op in Smilke (Westerwolde) woar al snel bleek dat Marlene geboren is om te zingen. Joarenlaank schreef en zong ze in t Engels. Ze verhoesde noar Tilburg om doar aan de Rockacademie te studeren. Doar wer ze zok bewust van heur roots en ging ze zok verdaipen in t Grunnegs en de Grunneger meziek. Noa n aantal joaren wer de wènst noar Grunnen te groot en verhoesde ze noar stad. Sinds dij tied zingt en schrift Marlene allenneg nog moar in t Grunnegs. In heur zuiktocht noar heur aigen Grunnegs volgde ze verschaaidend cursussen bie t Huis van de Groninger Cultuur en ontdekte ze dat t Oost-Grunnegs t dichst bie heur ligt qua woorden en oetsproak. t Schrieven en zingen van laidjes in t Grunnegs bevuil Marlene zo goud dat ze oflopen zummer heur debuutalbum RAIF mit Grunnegstoaleg waark opnam in soamenwaarken mit Bernard Gepken. Mor wat betaikent t om in t Grunnegs te zingen en laidjes te schrieven in t Grunnegs? Hou beïnvloedt t joen schrieven? En hou beïnvlouden Grunneger laidjes t Grunnegs van nou? Woar mout je reken mit holden en mag je regels breken als je laidjes schrieven?

Goffe Jensma (1956) is, behalve professor Friese Toal en Cultuur, ok hoofd van de universitaire òfdeling van het Centrum Grunneger Toal en Cultuur. Geboren uut Friese olders, mor opgroeid ien t Grunneger Westerkertier is er Fries en Grunneger (en ook Nederlander en Europeaan) toegelieks. Hij leerde t Westerkertiers op t schoelplein en bij t voetballen en meziekmoaken. Zuks kon ok makkelk want ien zien jeugd proate ien Kornhörn hoast elkeneen (nog) plat. Woarom dat tegenwoordig niet meer zo is en woarom der zoveul jongere mensken gien Westerketiers meer leren is een van de onderwerpen die er vanmiddag bij t ènde hebben zel.

Bij al dat streektoalverlies dat er metmoakt het blift het biezunder, dat krekt ien de jongere generoatsies van nou, bij wel de kennis van t plat dus host verdwenen is, der nog hieltied op nij fassinoatsie veur de eigen wortels ontstijt en een zuken noar Grunneger identiteit en ok noar t Grunnegs. Marlene Bakker is hier in prachtveurbeeld van. Mor de vervolgvroag is dan vanzulf: wat moeten wij met zukken aan? Van wat veur lessituoatsies kinnen zij veurdeel hebben? Hoe bot moeten zij korrigeerd worden? En: moet dat wel? Helpt dat wel? Vroagen, vroagen, vroagen. Ons lezing zuukt noar n antwoord, soamen met Marlene.

Jan Glas (1958) is Grunneger dichter en waarkt bie Centrum Groninger Taal en Cultuur (wat vrouger t Huis van de Groninger Cultuur was). Geboren en opgruid ien Oethoezen is Grunnegs zien eerste toal. Hou wer der ien dij tied tegen t Grunnegs aankeken? Beston t woord ‘identiteit’ toun al ien dij ofgesloten dörpse omgeven? Hou het hai zien twijde toal, t Nederlands leerd? Vertrokken noar Stad om noar kunstacademie te goan is t Grunnegs aal meer oet t doagelks leven verdwenen mor kwam op volle kracht weer terug toun e Grunneger gedichten schrieven ging. Der kwam n nije, of meschain wel n eerste bewustworden van dij toal. Vanoet t perspectief van schriever kikt Glas noar de toukomst van t Grunnegs. Wat is de kracht van dizze toal en wat is de zwakte? Wanneer is spelling wel belangriek en wanneer nait. Is der zukswat as Nij Grunnegs en monnen we doar blied mit wezen? Wat is t belang van Grunnegs op internet en social media? En kinnen je ook té zuneg op t Grunnegs wezen? En hou belangriek binnen dichters en schrievers veur de Grunneger toal?

Ien Marlene Bakkers zuiktocht noar het ‘Grunnegs leren spreken en schrieven’ binnen Goffe Jensma en Jan Glas veur diskeer de deskundegen. Vanoet de kennis van baaide mannen over en heur ervoaren mit t Grunnegs, perbaaiern ze antwoorden te geven op de vroagen van Bakker dij de nije generoatsie, letterlek de toukomst van t Grunnegs, vertegenwoordegt. Mor t publiek is hierien vanzulf ook n partij, n deskunege. t Publiek wordt nuigd om mit te proaten en heur mainen te geven over t gebruuk en de toukomst van de Grunneger toal.

De lezing zel ongeveer n uur duren.

Foto: Marij Kloosterhof

Tags: , , , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien + 4 =

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten