Literatuur

Gepubliceerd op 30 april 2014 | door Webloug

0

Jan S. Niehoff oet tied kommen


Op 28 april is Jan S. Niehoff (winzum 1923) oet tied kommen. Niehoff was noast schoularts o.a. schriever, dichter en toalkundege, mor hai was ook redakteur, radiomitwaarker, schilder, illustrator, beeldhaauwer en aktivist; n veulziedeg man dij veul betaikend het veur t Grunnegs.

Tiedens zien studie (Nederlands, doarnoa medisienen) was Niehoff redakteur van t Grunneger studentenweekblad Der Clercke Cronike en loader van Maandblad Groningen. Behaalve artiekeln leverde hai ook illustroatsies. Hai schreef en dichtte ien ien t Nederlands en ien t Grunnegs. Zien prozoa en poëzie veurzag hai geregeld van aigen illustroatsies.

Ien 1954 richtte hai soamen mit Simon van Wattum en Willem Diemer ’t Swieniegeltje op, n tiedschrift veur vernijende Grunneger literatuur. Veur Radio Noord schreef hai kunstbesprekens en (vertoalde) heurspeulen, mor ook biedroagen woarien hai hom staark ienzette veur t behold van t Grunnegs, n aantal van dizze teksten binnen te vienden ien de bundel ‘Oetstreud op Wiend’ (Winschoten, 1962). Schaarp was zien kritiek op t verwoarlozen van t Grunnegs en t waaineg inspirerend belaaid van pervinzie Grunnen.

Veur zien geïllustreerde bundel ‘Vuurschip’ (woarien ook twij Grunnegstoalege gedichten) ontvong e ien 1956 de Culturele Pries van de pervinzie Groningen.

Van 1959 tot 1967 het Niehoff mitwaarkt aan t vertoalen van Psalmsen en Gezangen ien t Grunnegs, oetgeven deur Liudgerstichten.

Kiek veur meer informoatsie op de Wikipedia-pagina van Jan Samuel Niehoff.

(Foto © Jan Glas)

Tags:Reacties zijn gesloten

Terug naar boven ↑
  • Literatuur activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten