Literatuur no image

Gepubliceerd op 23 januari 2013 | door Webloug

0

Henk Scholte wil geern waiten: Wel is schriever van ‘De klaaipruiver’?

Van onze correspondent van t Huis van de Groninger Cultuur: Henk Scholte

Ik was wel bekìnd mit dit iesderstaarke volksverhoal over n Faarmsommer Kaptaain mit meer din fiene neuze, dij aan de reuk van de grond in paaillood herkennen kon woar e op zee touhuil. Mor dat der ook nog n schiere beriemen van dit gegeven beston wos k nait. In n old bedoemeld schriffie von k t volgende reloas hierover. As der gounent binnen dij mie zeggen kin wel dit oorsponkelk schreven het, din zol k dat geern vernemen. Ik denk dat dit riemwaark begun 20ste aiw deur aine opschreven is. As ie t antwoord waiten din geern mailen via de mailknop ien rechtermenu.


DE KLAAIPRUIVER 

Kloet van Faarmsum was ’n schipper, 
As ie doaglieks nait meer zain:
Oet ain stuk, boas op zien klipper, 
En ’n wil van stoal en stam.
As ie hom aan ’t rouer zagen 
Mit zien voest om ’t helmholt tou, 
t Stroogeel hoar ien wilde ragen 
Om zien sloapen roeg en grauw,
Leek ’t ain van dei ölle Noren, 
Dei ien de Barboarsche tied 
Over aalle zeeën voaren, 
Stroopen gingen wied en zied
Dei kompas noch uurwaark kenden, 
Wisten van sextaant noch log, 
Moar de zee aan aalle enden 
Duurden te bevoaren toch.
Zoo waas Kloet ien doun en loaten; 
’t Waas ’n echte roege rob, 
Dei de wereld stil lait proaten,
Aaltied volgde aigen kop.
Mocht ie hom sums zoo ais vroagen: 
„Zeg Kloet, bruuk ie gain kompaas? 
Gain sextaant, gain log, gain daiplood? 
Komt zuk voaren wel te paas?”
Den kneep ól ’t ain oog wat dichte, 
Schoof zien proemke overstaag, 
Speide ais even van zien „lichte”, 
En zee den mit ronde lach:
„Mout ik nou meschain nog leeren, 
Hou ’n zeeman voaren mout? 
Aal mien raizen, doezend keeren, 
Zunner dat neimoodsche goud,
Laipen zunner ongelukken! 
Wat geef ‘k om zoon duur sextaant? 
En ’t kompas het roare nukken 
‘k Heb genog aan mien verstaand”.
„Kiek”, zegt Kloet, en gript de ketten 
Van zien aanker ien de haand, 
Dei nog vol van klaai en smurrie 
Hangt te bunglen aan de kaant
„Dizze klaaikloet van mien aanker 
Oet de boddem van de zee 
Zegt mie zunner veul gekaanker 
Woar wie voaren op dit stee.
Neem ie nou ’t sextaant veur oogen, 
En bekiek dei klaaikloet den; 
Griep !t kompas, daiplood, groadbogen, 
En vertel mie, woar wie ben!?
Wait ie ’t nait? Dat ken ‘k begriepen! 
Wat geft ook dat instrument? 
Hier mien klaaikloet, loat mie ’s kniepen 
En ik zeg joe, op wat end
Of wie voaren, op wat gronden, 
Houveul miel van kust en baank; 
Wat veur vuren stoan ien ’t ronde; 
‘k Lees ’t zóó of aan kleur en staank”.
En hai knirselt ien zien hannen 
D’ waike klaai en derriekloet, 
Rokt ais, snoft wat, stait te spannen,
Knirselt weer en ’t komt nèt oet:
„Kiek, doar ien ’t Zuud-Oöst ten Zuden 
Recht hier over kop van ’t stuur 
Roek ik ’t vuur van Bremerhoaven; 
Helgoland ligt Noord, secuur!
Klaai veur d’ Eemsmond dut mie waiten, 
Dat ik boven Börkum voar. 
Stoa ie doar nou bie te zwaiten, 
Hassens van geleerdhaid zwoar!
Da ’s wat aans as aal dei rommel; 
len mien schip niks van dat goud! 
Vöt dr mit, gauw as de drommel: 
‘k Bruuk mien oog, haand, neus, as ’t mout.”
Verleden haarst mit wiend en regen 
Kruusd’ ‘r veur de Eemsmond om. 
Bries en ebstrroom haar dr tegen 
En de maisten stoannen krom-
Kloet waas wat de kooi ien kropen, 
Haar wat kopzeer van de rais. 
’t Schip laip fiksch: zoon twaalm knoopen, 
Mit ’n volle loaden mais.
Daarde jong zat net te schillen 
Borger jammen van Delfziel.
’t Waas ’n guut van Lainstertillen 
Hailendaal gain dreug schlemiel,
Want van klaai oet d’emmer knipt ‘er –
n Flinke kloet, zoon voeste dik 
len zolt woater en den wipt ‘r 
Gauw omdeel en ropt mit schrik:
„Schipper, schipper, kom toch boven! 
Woar wie bennen wait ‘k nait goud: 
Wiend wordt straf en lopt noar boeten, S
chaf toch road en zeg hou ’t mout!”
„Hês” was klaai? Loat mie ais roeken 
Hê, was dat? Breng ’t schienvat hier!! 
Dichter bie!! Wat? Klaai mit stroeken? 
Gries en grauw, mit graas en wier!?
Vlaig noar boven as de soater! 
Bras de zailen, vlaig ien ’t waant! 
Hail Delfzlel staait onner woater! 
‘k Zail ien Geerts eerappellaand”

Tags: ,Reacties zijn gesloten

Terug naar boven ↑
  • Literatuur activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten