Gepubliceerd op 14 augustus 2017 | door Susanne Mars

Gronings Digi-Toal tijdens het Google Digitale Werkplaats Event

Tijdens het Google Digitale Werkplaats Event was de aftrap van het project Gronings Digi-Toal. Gezamenlijk maakten onderzoekers van de Universiteit van Groningen, vrijwilligers  en medewerkers van het Bureau Groninger taal en cultuur en van het Huis van de Groninger cultuur YouTube video’s van Gronings sprekende bezoekers en testte de nieuwe app voor spraakopnames.

Please tap the window of my Toyota because the potatoes are ready

De kick-off voor het maken van een grote database Groninger spraak om Groningse taal te behouden het geeft daarbij mogelijkheden om digitale tools te ontwikkelen zoals Google Translate en spraakherkenning.

Deze film is gemaakt door Martina Losi en Frans Snackers (studenten journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen).

Tags: , , , , , , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

14 − 8 =

Terug naar boven ↑
  • Naar een nieuw woordenboek voor het Gronings

    Het Huis van de Groninger Cultuur (met als taak het stimuleren en promoten van het Gronings) en het Bureau Groninger Taal en Cultuur (verbonden aan de RUG, dus primair gericht op wetenschappelijk onderzoek) slaan de handen ineen om te komen tot een nieuw Groninger woordenboek. Dat wordt een toegankelijke inventarisatie van het hedendaagse gesproken Gronings, dat ook als handvat voor – toekomstige – gebruikers kan dienen. Een dergelijk ambitieus project kent, los van de beperkingen in tijd en finan- ciën, tal van dilemma’s, dus gelukkig ook voldoende uitdagingen.

    Over een aantal uitgangspunten lijkt in grote lijnen overeenstemming te bestaan: het nieuwe woordenboek wordt in eerste instantie digitaal, de gebruikersrichting is om te beginnen NL-GR en het zwaartepunt van de werkzaamheden zal de registratie van het tegenwoordig gesproken Gronings zijn. Daarmee biedt het nieuwe woordenboek meteen al meerwaarde op de al verschenen Groninger woordenboeken, niet in de laatste plaats ook omdat in deze lexicons de inhoud van hun voorgangers direct of indirect is verwerkt.

    Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe woordenboekproject is de ontwikkeling van een onderzoeksmethodiek, waarmee gesproken Gronings geregistreerd kan worden (crowdsourcing door middel van apps etc.). Secundair worden bestaande tekstverzamelingen gebruikt en voor het publiek ontsloten, mede om taalveranderingen in de afgelopen halve eeuw te kunnen analyseren en registreren.