Algemeen

Gepubliceerd op 16 mei 2012 | door Webloug

0

Grondschoul De Wilgenstee winnoar priesvroag KLUNDERLOA!

Op 16 maai wer Grondschoul De Wilgenstee ien Zeeriep winnoar van de priesvroag veur mainst originele ienzenden over t gebruuk ien klas van de website www.klunderloa.nl. Pries was n grode deus vol mit Grunnegstoalege kienderbouken, pries wer oetlangd deur Henk Scholte van t Huis van de Groninger Cultuur.
Op 1 jannewoarie dit joar ging website van KLUNDERLOA ien lucht. Onder de noemer ‘Grunnegs veur grondschoulen’ baidt de site (les)materioal aan ien de Grunneger toal veur kiender tot 12 joar. De site wordt geregeld aanvuld mit nij materioal.
De Wilgenstee het mit n serie foto’s zain loaten hou enthousiast kiender en leerkrachten aan loop binnen ien klas mit de Grunneger toal. Nait enkeld de nije website KLUNDERLOA wordt doarbie bruukt, mor ook biev. de leskisten mit allerlei materioal over de Grunneger cultuur dij te lain binnen bie t Huis van de Groninger Cultuur.
Op de site van KLUNDERLOA vindt men verhoalen, gedichten, laidjes, filmkes, roadsels enz. veur gebruuk ien klas. Bie veul items zitten lessuggesties om t gebruuk veur docenten makkelk te moaken. Ale items binnen iendaild ien groepen: 1-2 3-4 5-6 7-8, noar vörm: laidjes, verhoalen enz. en noar thema’s: algemain, seizoenen en feestdoagen, wat t zuiken noar geschikt materioal makkelk moakt.
Nait allain veur schoulen, mor ook veur pabbes, moekes, opa’s en oma’s en veur kiender zulf is de site www.klunderloa.nlgeschikt.

Zeker is dat ien elks geval De Wilgenstee ien Zeeriep veul plezaaier beleeft aan KLUNDERLOA!

Tags: , ,Reacties zijn gesloten

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten