Algemeen Streektalen Symposium

Gepubliceerd op 3 november 2017 | door Jan Glas

0

Geef je op voor het Streektalen Symposium 7 november in Deventer

Het Spreek maar! Streektalensymposium 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt plaats op 7 november 2017 in de Deventer Schouwburg. Tijdens het symposium gaan de bij het Limburgs, Nedersaksisch en Fries betrokken overheden, taalorganisaties, taalinstituten, wetenschapper en sprekers met elkaar in gesprek over taalbeleid, taalpromotie, de waarde van erkende streektalen voor de lokale identiteit en de uitdagingen in de toekomst.

Het symposium richt zich op de regiogebonden streektalen in Nederland die erkend zijn onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het betreft het Fries, Nedersaksisch en Limburgs. Het symposium staat open voor sprekers en vertegenwoordigers van de drie erkende minderheidstalen, medewerkers van (lokale) overheden, taalorganisaties en taalinstituten en onderzoekers in de taalwetenschap.

Centraal staat de vraag hoe overheden, taalinstituten en andere betrokken organisaties het gebruik van de erkende streektalen zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Hoe promoot je een erkende streektaal effectief? Welke factoren zijn van invloed op het levendig gebruik van de erkende streektalen? Welke lokale en nationale beleidsafspraken zijn nodig?

In diverse workshops en lezingen worden deze vragen verder uitgediept aan de hand van thema’s als zorg, onderwijs en voorschoolse opvang. Daarnaast is er aandacht voor schrijven in de streektaal en het inzetten van vrijwilligers. Ook de Taalunie zal in een lezing zijn ervaringen op het gebied van taalpromotie delen met deelnemers aan het symposium. In een speciale netwerkbijeenkomst kunnen beleidsmedewerkers met elkaar in gesprek over taalbeleid.

Het is nog mogelijk je op te geven voor dit symposium. Ga voor meer informatie of om je op te geven naar: www.streektalensymposium2017

Tags: , , , ,Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

11 + zestien =

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten