Algemeen

Gepubliceerd op 10 december 2014 | door Webloug

0

BGTC over verklaainwoordjes en Jan Glas over poep

Op de site van t BGTC het Eline Brontsema n column schreven over t verandernde Grunnegs. En din mit noame over verklaainwoorden. Column is HIER te lezen.

Zulf heb ik specioale band mit t woord ‘haandje’. t Het nait bot veul te moaken mit t soort verklaainwoorden woar Brontsema t over het, mor k wil t gewoon even melden, t schoot mie zo even ien t zin, mit aal dat verklaainen enzo. Mien opoe, mien laive opoe, want ik haar ook n mindere laive opoe, t was gain echt kwoaie, mor ze kon voak rondoet vraid wezen.

Nait dij mor mien laive opoe dus, neumde mie voak heur ‘poep ien t haandje’. Ik von dat as kiend n twievelachtege stoat; n poep ien t haandje wezen. Ik wos wel dat t koosnoamke was, mor haar bie n haandje mit poep n rondoet onfris beeld. Oet datzulfde haandje gaf opoe mie aalbeerns oet toen en beukeneuten van de twij joepsters van beuken dij ien t St Vincentiusstroatje liek noast nkander stonden, ain dervan is joaren leden omhakt, ander staat ter nog; n slim lege plek en n schaif beeld is overbleven. k Zai ien mien ooghouken nog aal dij andere boom dernoast.

Ien zulfde haandje lait opoe mie ook t blonde lokje hoar zain van Japie, as k der weer ais om bedelde. t Hoar laag ien n klaain deuske woar ooit n aarmbaand ien kocht was. De huver van n dood kiend vat ien ain klaain, korenblond, lokje hoar. Ik heb t deuske nou zulf, kin der ien kieken zo voak ik wil, mor dou t mor zelden. Noast t lokje heb ik nog n strenkje olle kroalen oet kerstboom van mien ollu legd.

Japie haar ‘zaik bloud’ en is mor zes joar worden. Op de waainege foto’s staait t jonkje altied t schierst aankled van ale zes kiender, want t was bekend dat Japie woarschienlek nait old worden zol, zien bruierkes en zuskes drougen gewoon goud. t Verdrait om t verloren kiend het denkelk n fikse wizzel trokken op t huwelk. As kiend haar ik n hekel aan mien opa want dij foeterde altied zo tegen opoe, dij toch zo laif was.

Nou is t woord ‘poep’ ien dit verband nait n keudel vanzulf, mor poep is veur n kiend mor ain soort poep. Wat ‘poep’ hier din wel is en woar t vot komt…  der binnen al genog lu dij mit Grunneger woorden aan loop binnen. Ik mot ze t kees nait van plak stoet eten vanzulf.
Mien vraide opoe traauwens hil nait van kloagen. As ze ain op bezuik haar dij over lichoamelk klachten begon, zee opoe vot dat t tied wer om mor weer ais om op te stappen. ‘Non, din goa ik weer,’ zee bezuik. ‘Joa, doe hur,’ zee opoe kortof en kwam nait te stoul oet wegens heur minne heup. Lu kwammen der zulf wel oet ja.

Jan Glas

Tags: , , , , ,Reacties zijn gesloten

Terug naar boven ↑
  • Activiteiten