Column Henk Puister 620 column

Gepubliceerd op 12 april 2017 | door Webloug

0

‘Aal poletiek’ column van Henk Puister

Aal poletiek

Meertmoand is streektoalmoand (haren wie nait ofproat mitnkaander dat wie gain dialekt meer zeggen zollen, mor streektoal?). Gounent zeggen ‘boers’ of ‘plat’ as ze t over ons Grunneger toal hebben. Och, dij t dut mout t waiten.

Is veul loos in t Grunnegerlaand. En nait allenneg op toalgebied. Mor kiek ais wieder: haile wereld staait op kop. Turkse prezident Erdogan wil d’grondwet aanpazen om zo zien macht uut te braaiden. Zien tegenstaanders vrezen dat hai zien autoritair vermogen bruken zel om zien poletieke bestrieders nog meer dwaars te bongeln. Dizze man maint dat t Westen zol n komplot smeed hebben om d’opmars van Turkije as regionoale grootmacht in te paarken. Volgens Erdogan is t Westen mit schuldeg aan de stoatsgreep in zien laand.

Achterdocht, woandenkbeelden in kombenoatsie mit n staark ontwikkeld gevuil van minderweerdeghaid kinnen laaiden tou d’grootste wereldraampen. Geschiedenis geft veurbeelden hiervan.
t Ging toch schier mit demekroatsie in Turkije? Woarom dij ommezwaai van prezident Erdogan?
Turkse menister van Boetenlaandse Zoaken zol noar Nederlaand tou komen om de Turkse minsen dij hier wonen tou aksie aan te zetten. Zai mouten beslist nait opgoan in de Nederlaandse soamenleven, mor pal stoan achter d’autoritaire Erdogan. Dizze aanstoande kaampaanje wui direkt kerdoat tegenwaarkt deur menister-prezident Rutte. Hai von dat dit nait kin. En wonder boven wonder: ale poletieke pertijen waren t ains. Turkse menister wui weeromstuurd noar zien aigen laand.
Zol Erdogan zien nederloage sloeken en zien kop boegen? Dat nooit! Kerel smit zien bolhazzens der tegenaan en draaigt onze regeren en onze bedrieven mit ekenomische strafmoatregels. Zai zellen der van luzzen. Hai ropt ale Turken in ons laand op om heur geslachtsdriften volop bot te vieren deur zoveul meugelk kinder moaken te goan. Zo zel Turkse invloud in Nederlaand aal groter en groter worden.
Körtsleden heurde ik t nijsbericht veur radio, dat ale allochtone kinder mit n verbliefsvergunnen zollen op schoule, noast t Nederlaands, les kriegen mouten in de toal van heur aigen laand. Dit zol goud wezen veur heur gevuil van vaaileghaid en vertraauwen en heur aigenweerde zol der op veuruutgoan.

Meertmoand in Grunnen. Streektoalmoand. Wees tröts op joen aigen en hold oge veur n aander zienent. Wat is der tegen om, noast t Nederlaands, d’kinder van Grunnen op schoule speulenderwieze wat vertraauwd te moaken mit heur aigen streektoal, t Grunnegs?
Vrijwillegers van Humanitas hebben drok waark mit d’allochtonen Nederlaands te leren. n Hail belaangriek ding. Mor zai ik in ons winkelsintrom n Turkse, mit n lutje kind aan heur aarm, in de toal proaten van heur aigen streek, zo wied vot, den wordt mie t waarm om t haart. Wie, Grunnegers, kinnen nog wat overnemen van de boetenlaanders dij wel wies en tröts binnen op de toal van heurzulf. Zai duven t in elks gevaal mitnkaander in t openboar heuren te loaten, woar veul Grunnegers zok der veur schoamen.

Tags: , ,Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier × vier =

Terug naar boven ↑
  • Literatuur activiteiten

    Geen nieuwe activiteiten